Relais Social Urbain de Mons- Borinage - Housing First Famille

Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze bereiken binnen het project?

2018: Oprichting van Housing First voor gezinnen in België.
In de regio Mons-Borinage hebben maatschappelijk werkers te maken met kansarme/zeer kansarme gezinnen.
Ze zijn berooid door tegenslagen in het verleden en zien zich verplicht tijdelijk in een auto te wonen.
Afhankelijk van de omstandigheden stelt de maatschappelijk werker, in overleg met het gezin, een historiek op die zal worden voorgelegd aan een inclusiecommissie, die beslist of de nieuwelingen al dan niet in het systeem worden opgenomen.
Bedoeling is die gezinnen onvoorwaardelijk opnieuw te huisvesten en tegelijk te zorgen voor intensieve, multidisciplinaire begeleiding zonder enige vereiste op het vlak van afkicken of psychiatrische behandeling.
Doelgroep:

  • gezinnen met kinderen die op lange termijn in onzekerheid verkeren qua huisvesting.
  • Chronische onzekerheid - huisvesting ( 2 - 5 jaar) / dakloosheid
  • Mentale gezondheidsproblemen / versl.
  • alle mogelijkheden van het netwerk "opgebruikt"
     

Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

Housing First voor gezinnen: een zeer bijzondere en multisectorale aanpak.

De begeleiding is bedoeld als globaal, intensief, multidisciplinair, evoluerend en niet beperkt in de tijd.

Onze principes:
- toegang tot huisvesting is een fundamenteel recht;
- Respect, welwillendheid en medeleven;
- Engagement om zo lang als nodig met het gezin te werken;
- Verspreide huisvesting;
- Huisvesting los van begeleiding;
- keuzevrijheid en zelfbeschikking;
- Herstel;
- Vermindering van de risico's;

- Doelstellingen:
1) Het "wereldbeeld" en de prioriteiten van het gezin vatten en begrijpen
2) Het gezin begeleiden en ondersteunen in zijn leefproject
3) De sterke punten van het gezin naar voren schuiven
4) Als er moeilijkheden opduiken: een procedure opstellen en uitstippelen om verder vooruit te kunnen
5) Netwerk toevoegen: "deskundigen" identificeren en vastleggen om het hele gezin zo goed mogelijk te kunnen begeleiden
6) Het gezin opnemen als een "mee-denker"

Welke resultaten heeft dit project bereikt en hoe zijn die gemeten?

Bereikte resultaten - gezinnen
100% huisvesting behouden
afstemming van de woningen op de specifieke behoeften
Maatschappelijke verankering, sociale en professionele inschakeling
(opnieuw) contact met de andere geplaatste kinderen
(opnieuw) de ouder-kindband scheppen
stabilisatie/ stopzetting van verslavingen
Psychiatrische stabilisatie

Voor de kinderen:
kunnen beschikken over een eigen ruimte (kamer)
zich kunnen "vestigen" in een waardige woning maakt toekomstperspectieven mogelijk (tuin, zwembad, dieren, enz.)
(opnieuw) in een zorgtraject stappen: ONE, geneeskundehuis, enz.
opname in het kindertraject naargelang de toegekende steun: peutertuinen, kinderdagverblijf, …
(opnieuw) naar school
maatschappelijke verankering: speelpleinen, stages, ...

Evaluatie:
- we vertrekken van het leefproject van de betrokken persoon en van het gezin.
- we stemmen de begeleiding af op de vraag van de gebruiker en naargelang het juridisch kader.
- Ontmoetingen met de partners, gewijd aan evaluatie en/of evolutie